Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής

Επεξεργασία
βασικού μενού:

Βασικές Επιλογές
& Πρόσθετα

Ρυθμίστε τις Επιλογές & Πρόσθετα ως
Προαιρετικά ή Υποχρεωτικά:

Διαφορετικοί τύποι του ίδιου πιάτου
σε διαφορετικές τιμές

Scroll to top